Svátost pomazání nemocných

Jako každý rok bude v sobotu, která je nejblíže oslavě Panny Marie Lurdské, po ranní mši sv. udílena svátost pomazání nemocných.

Přijmout ji mohou všichni, kdo:

  1. jsou pokřtěni v Římskokatolické církvi,
  2. touží po posile ve svém životním zápase z důvodů vážné nemoci nebo vysoké věku, a tak se chtějí připravit na setkání s Kristem po smrti.

Není potřeba se nikam hlásit, stačí pouze přijít – nejlépe již na mši svatou v 8:30.