Modlitby

Modlitba růžence – ve všední den před každou mší svatou v kostele od 18:00

Modlitba matek – každé pondělí od 19:00 ve farním sále

Modlitba chval – ekumenická modlitba se zpěvy, chválami, děkováním a prosbami. Obvykle každé 3. pondělí v měsíci od 18:00 v různých modlitebnách a kostelech v Horních Počernicích. Pozvání na aktuální modlitbu je vždy v aktualitách.

Adorace Nejsvětější svátosti – každý 1. pátek v měsíci: ihned po mši svaté (cca v 19:15) je společná adorace s modlitbou litanií k Božskému srdci Páně a zásvětnou modlitbou. Pokračuje tichá adorace až do 24:00. Během adorace je také příležitost ke svátosti smíření.