Svátosti

1. Křest – nutno domluvit osobně. Malé děti se obvykle křtí při samostatném obřadu
v sobotu ve 14:00. Starší děti (od 6 let) již potřebují menší přípravu (obvykle několik setkání –
cca 3 – 5). Dospělí (od 18ti let) absolvují řádnou přípravu (=katechumenát), která trvá
obvykle celý rok (vyjma zřetele hodné výjimky).

2. Eucharistie – mše svaté
Pravidelný pořad bohoslužeb:
Neděle 8:30
Neděle 19:30 (od září do konce června)
Čtvrtek 18:30
Pátek 18:30
Sobota 8:30 (nutno sledovat ohlášky, protože tato mše svatá někdy odpadá)

3. Biřmování – mimo individuální přípravy se skupina mladých připravuje každý rok celou
dobu postní a velikonoční (tedy cca březen – květen).

4. Svátost smíření (v aktualitách mohou být změny, platí zvláště v době svátků)
Neděle 8:00 – 8:25
Čtvrtek 18:00 – 18:25
Pátek 18:00 – 18:25
1. pátek v měsíci 19:30 – 24:00

5. Manželství – svatbu je nutné domluvit individuálně přípravu, která znamená obvykle 5
setkání. Vlastní oslava může být v kostele sv. Ludmily na Chvalech (nebo i jiném vhodném
místě), nebo jsou snoubenci propuštění do jiné farnosti – tzn. dostanou potvrzení ke svatbě
někde jinde.

6. Kněžství – věřící muž, který chce sloužit Církvi jako kněz Kristův, se na tuto službu
představuje formací v kněžském semináři a studiem na teologické fakultě. Nejdříve se
osobně představí duchovnímu správci farnosti, pak spolu s ním navštíví diecézního biskupa,
který rozhodne o dalším postupu (příprava na studium, doplnění životních zkušeností atd.).
Vlastní formace trvá cca 6 – 9 let.

7. Pomazání nemocných – se uděluje kdykoliv je to potřeba a vhodné. Společně je možno
přijmout svátost pomazání nemocných (určeno pro věřící ve vážné nemoci nebo vyššího
věku) v kostele sv. Ludmily na svátek Panny Marie Lurdské (11. února) – resp. nejbližší
sobotu k tomuto datu (v roce 2020 to bude sobota 8. února).