Kontakt

Úřední název: Římskokatolická farnost u kostela sv. Ludmily Praha – Chvaly

Adresa: Na Chvalské tvrzi 860/1, 193 00 Praha 20 – Horní Počernice

IČ: 63111357

DIČ: CZ63111357

e-mail: kontakt@chvaly.farnost.cz

tel.: (+420) 605 077 138

FIO banka účet č.: 2401508103/2010

Datová schránka: pwrm2ap

Vikariát: IV. pražský vikariát

Duchovní správce: 

Dr. Vojtěch ELIÁŠ
administrátor farnosti
kanovník Metropolitní kapituly u sv. Víta v Praze