O farnosti

Po reformaci patřila obec Chvaly jako filiálka do farnosti Hostivař.
V roce r. 1652 byla posvěcena zámecká kaple, která byla od r. 1695 administrována kněžími
Tovaryšstva Ježíšova.
Protože byl jezuitský řád zrušen (rok 1773), byla duchovní správa částečně osamostatněna
jako administratura (1777), která byla v roce 1856 povýšena na farnost. Matriky vedeny
samostatně od roku 1711, předtím zápisy jsou ve farnosti Vinoř.

Starší názvy: Chvala; Chvaly; Chwala; Chwalla, Hualah

 

Výsledky sčítání ve farnosti – říjen 2019

  Chvaly Jirny
počet lidí 205 193
průměrný věk 34,7 36,2
medián věku 27 38
počet mužů 102 (49,8%) 87 (45,1%)
počet žen 103 (50,2%) 106 (54,9%)
průměrný věk mužů 31,1 34,9
průměrný věk žen 38,3 37,3
nejstarší muž 91 83
nejstarší žena 89 90